Το οικοδιδασκαλείο Κλασικά Γράμματα

Ξεκινάμε με όρεξη για μετάδοση γνώσεων και ανταλλαγή απόψεων και ιδεών,μακριά από τη μηχανιστική μάθηση του τυπικού φροντιστηρίου και την επιβεβλημένη αποστήθιση.

“Απομνημονεύω ο,τι πιστεύω και κατανοώ” αυτό διδάσκουμε στους μαθητές μας.

Με χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση -ηλεκτρονικού υπολογιστή και προβολή video για ερμηνευτική προσέγγιση των θεμάτων”

Παροχή ολοκληρωμένων σημειώσεων που καλύπτουν όλη τη διδακτέα ύλη.

Επίσκεψη σε Μουσειακούς χώρους,κινηματογράφο και πολύ θέατρο,οι μαθητές αντιλαμβάνονται τη μάθηση ως μια δια βίου πράξη που οδηγεί στην ολοκλήρωση του ανθρώπου και την προσωπική του ευδαιμονία!!

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>