Αρχαία ελληνικά

Το μάθημα των Αρχαίων ελληνικών πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συστηματικής και εμπεριστατωμένης διδασκαλίας από τους μαθητές.Είναι το μάθημα αυξημένης βαρύτητας με συντελεστή 1,3. Με λίγα λόγια ο βαθμός πρόσβασης του συγκεκριμένου μαθήματος προκύπτει από τον προφορικό βαθμό των δυο τετραμήνων.Ο προφορικός βαθμός προσαρμόζεται στο γραπτό βαθμό (αυξάνεται ή μειώνεται) ώστε να διαφέρει το πολύ κατά δύο μονάδες από το βαθμό του γραπτού. Ο βαθμός πρόσβασης (ΒΠ)Προκύπτει από το άθροισμα των παρακάτω βαθμών:

  • του προφορικού βαθμού πολλαπλασιαζόμενου με το  συντελεστή 0.3
  • του γραπτού βαθμού πολλαπλασιαζόμενου με το συντελεστή 1.3
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>